David Helán

Současný český umělec, výtvarník a performer má velmi široký rozptyl tvorby.

Budova

E Factory

Kategorie

Umělci & ateliéry

V letech 2004–2010 studoval na Akademii výtvarných umění, kde působil v ateliéru konceptuální tvorby, jejž vedl prof. Miloš Šejn. Své vzdělání si v tomto období doplnil různými stážemi v Česku (2008–2009 stáž v ateliéru intermédiií u prof. Milana Knížáka) i v zahraničí (2008 stáž Middlesex University London, 2009 stáž Cooper Union New York).David Helán ve své tvorbě navazuje na konceptuální tendence druhé poloviny 20. století. Rozptyl jeho tvorby je velmi široký. Zahrnuje nejrůznější performance, video- performance, akční umění, instalace, práci s fotografií, výtvarným uměním i novými médii a jejich fúzemi. Jméno Davida Helána je také často spojováno s umělcem Davidem Hřivňackým, se kterým pořádají různé performance, povětšinou v prostorách galerií. Příznačné pro společnou práci Helána a Hřivňackého je využití dadaistických principů, spontánní bezprostřednosti, experimentu a humoru. Ač Helánova tvorba může na první pohled obrovským záběrem i množstvím působit neuspořádaně, Helán systematicky a dlouhodobě rozpracovává autorsky komponovanou metodu. Ta vychází ze striktně lingvistického vnímání světa, jejž dekostruuje a rozplétá podivně dadaistickým způsobem v řadu novotvarů, jež relativizují – často v reakci na aktuální situaci – původní význam slova, často prostřednictvím delšího textu: dadaistické básně v próze, hesla či jen slova. Sám tento princip nazývá „neaupairm“, „novokonfrontno“ a „multiether“.

Text: David Helán