Jana Babincová

Ve své tvorbě Jana Babincová již řadu let pracuje s principem kódování.

Budova

E Factory

Kategorie

Umělci & ateliéry

Její malby staví na formách geometrické abstrakce s ostrými liniemi a hranami. Samotné zakódované obsahy jsou naopak většinou velmi osobní a pocitové: od textu modlitby v pěti jazycích přes dopis adresovaný nenarozené dceři až po tóny oblíbené písně. V posledních projektech téma kódovaných obrazů značně rozšiřuje, vstupuje do dalších médií, zkoumá vztah malby, zvuku i objektu nebo performance, ve svém uvažování akcentuje prostorový a site-specific rozměr.