RITUALS / dernisáž

Přijďte s námi zakončit výstavu Rituals do Pragovka Gallery.

Datum

2. 11. 2023

Čas

18:00

Prostor

Pragovka Gallery

Typ eventu

Výstava

Ve svém uměleckém výzkumu se Giulia Cacciuttolo zajímá o zkoumání a odhalování emocionální a mnemotechnické síly objektu. Prostřednictvím sochařství, instalací a analogové fotografie zkoumá Cacciuttolo potenciální fyzický vztah mezi pamětí a objektem a mezi individuálními a kolektivními zkušenostmi. "Rituály" jsou zkoumáním ztráty a zármutku a nedostatku sdílených rituálů v naší současné společnosti, které by umožnily a legitimizovaly akt odchodu. Stává se průzkumem osobních a intimních rituálů vymyšlených k vymítání určitých pocitů a k uzavření.

Kurátorka: Nika Kupyrova