District Masterplan

Historický tovární areál se s pomocí předních českých architektů a urbanistů mění v centrum pro kulturu i městský život.

alt text

V rámci revitalizace celého prostoru se zde budou postupně rodit nová místa jak pro živé umění, kulturu či sport, tak vzdělávací, kancelářské, obchodní a gastro prostory. Součástí Pragovky se stejně tak mají stát také veřejná prostranství a rezidenční bydlení – od studentského kampusu po luxusnější lofty.

Jedinečný genius loci tím ale z Pragovky rozhodně nemizí. Historicky chráněné tovární haly jsou postupně pečlivě renovovány předními českými architekty a urbanisty s cílem vytvořit zde plnohodnotnou městskou čtvrt, která bude odpovídat požadavkům rezidentů i návštěvníků a zároveň si naplno zachová svůj unikátní industriálně-umělecký ráz i historickou hodnotu. Na projektu se od počátku podílejí například architektonická studia TaK, Pavel Hnilička či Schindler Seko.

Pavel Hnilička studio se přímo věnuje masterplánu celého areálu.