Jakub Janovský

Současný umělec věnující se kresbě a malbě. Dílo Jakuba Janovského zpřítomňuje situace a stavy jako nedělitelný souběh osobní a kolektivní paměti.

Budova

E Factory

Kategorie

Umělci & ateliéry

alt text

Jakub Janovský je absolventem ateliéru kresby pražské Akademie výtvarných umění. Často se vyjadřuje napříč výtvarnými médii; stěžejní je pro něj závěsný obraz, socha, instalace a intervenční kresba. Ve své tvorbě převážně řeší období dětství a dospívání, prostřednictvím introspekce. Jeho práce je zastoupena v řadě státních i soukromých institucí, jako například Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního města Prahy, Sbírka COLLET Prague/Munich atd.