Pavel Tichoň

Intermediální umělec, jehož díla jsou charakteristická svojí různorodostí a hravostí.

Budova

E Factory

Kategorie

Umělci & ateliéry

Pavel Tichoň vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Milana Knížáka a Michaela Bielického. V letech 2003 a 2004 se zúčastnil rezidence v Královské akademii umění v Haagu. V rámci vlastní umělecké praxe se převážně zaměřuje na různorodá vizuální média, což mu umožňuje se idiosynkraticky a hravě zabývat kritikou současné společnosti. Inspiraci čerpá především z dějin umění (jako v případě malby Haymaker According to Tizian) a reklamních materiálů, k nimž i přes vážnost svého uměleckého sdělení přistupuje s notnou ironií, nadsázkou a slovíčkařením.