Anežka Hošková

Významná česká výtvarnice, která je dlouhodobě ukotvená v otevřené zóně alternativní kultury. Kresby a malby spadají do mystické a asociační malby. Věnuje se také hudbě, a se svým bratrem tvoří DJs duo Indie Twins.

Budova

E Factory

Kategorie

Umělci & ateliéry

Je absolventkou ateliéru intermédií (doc. Václav Stratil) na Fakultě výtvarných umění v Brně. Tvoří kresby, malby, koláže, objekty, performativní instalace. Je členkou A.M.180 Collective, který provozuje od roku 2003 Galerii A.M.180 v Praze a také spolupořádá každoroční festival současné alternativní hudby Creepy Teepee v Kutné Hoře. Její výtvarná tvorba se řadí k proudu magicky orientované malby. Patří k těm autorkám, které dovedou přetransformovat známé i neznámé okultní symboly do specifického výtvarného názoru, využívá intenzity jejich vizuálního dopadu, přičemž relativizuje jejich význam. Zpracovává je v médiích instalace, malby a využívá jich také pro své performance. Nebojí se však materiálových experimentů a specificky ucelený výtvarný projev tak přináší také v asamblážích, objektech, keramice i textilu. Její malířský projev, který odkazuje k art brut a současné hudební vizualitě, pak na současné umělecké scéně patří k těm nezaměnitelným.

autor: Lucie Nováčková, in: Rezavá ústa/Magická dekáda, s.524-525