Odpovím ti zítra / Dernisáž

Pragovka Gallery vás zve na zakončení výstavy Odpovím ti zítra.

Datum

11. 5. 2023

Čas

18:00

Prostor

The White Room

Typ eventu

Výstava

Trojice mladých umělkyň ve své společné výstavní prezentaci připravené speciálně pro prostor The White Room konfrontuje tři osobité tvůrčí pozice, jejichž společným jmenovatelem je usilovné subjektivně vyhraněné hledání možností sdělení skrze médium malby. Mnohovrstevnaté sebereflexivní studium komplikovaných sociálních a psychologických fenoménů se odehrává v širokém spektru autorských přístupů, počínaje „klasickou“ veristickou zobrazivostí až po experimentální hry na hraně samotné podstaty malířského média. Charakteristickými prvky jsou opakovaně se vyskytující motivy destrukce a rozkladu, které jsou často následovány pokusy o zpětnou rekonstrukci, či snaha překonat na různých formálních rovinách limity dvojrozměrnosti obrazu.

Vystavující umělkyně: Adéla Kostkanová, Lucie Kultová, Veronika Nemejovská

Kurátor: Milan Mikuláštík