Edukační program k výstavě Magdalény Kleszyńské / Neděle s Galerií

Přijďte si užít další z cyklu Neděle s Galerií a prozkoumejte výstavu trochu jinak.

Datum

12. 3. 2023

Čas

15:00

Prostor

Pragovka Gallery

Typ eventu

Workshop

Na workshopu nazvaném Vytvoř časovou schránku pro další generace prozkoumáte historii svých rodin, měst a vytvoříte časový záznam o nás a naší současnosti pro generace daleko do budoucnosti.Výtvarný workshop se inspiruje výstavou polské umělkyně Magdalény Kleszyńské MAPS OF MEMORIES, kde mimo jiné zkoumá předměty každodenní potřeby v různých kulturách.

Děti od 6 do 12 let registrujte předem na pragovkagallery@gmail.com - kapacita je 15 míst. 


Magdalena Kleszyńska se již několik let zajímá o tvorbu uměleckých děl založených na předmětech denní potřeby, které pocházejí z různých zdrojů, z různých míst, z různých časových okamžiků. Pracuje s předměty blízkými domácímu prostředí, s těmi, které jsme zdědili po našich předcích, i s těmi, které pocházejí z archeologických a historických muzeálních sbírek, a s jejich příběhy.